SARADNICI

Sanja PRŽULJ >

Viši asistent

Savka VRAČEVIĆ >
Viši asistent

Dragana MILISAVIĆ>

Viši asistent

Dejana SAVIĆ >

Asistent

Sunčica SUKUR ˃

Asistent istraživač na projektu

RADILI SU S NAMA

Khodor NASSER ˃

Gostujući istraživač PhD Student
Univerzitet Santiago de Compostela, Španija (2021)

Sunčica SUKUR ˃

Asistent istraživač na projektu (2020-2021)

Maja STANISAVLJEVIĆ ˃

Asistent istraživač na projektu (2018)