STUDENTSKA PRAKSA I RAZMJENA

2023 

Džej Von Kim (dolazeći student, I ciklus): Program međunarodne razmjene Sungshin, februar 2023 – jul 2023, Ženski univerzitet Sungshin, Seul, Južna Koreja

 

Ana Đurić: Erasmus+ KA107 razmjena, januar 2023 – jun 2023, Odsjek za hemiju, Univerzitet Santijago de Kompostela, Santijago de Kompostela, Španija

2022 

Slađana Radivojević: Erasmus+ KA107 razmjena, oktobar 2022 – mart 2023, Univerzitet Masarik, Odsjek za hemiju, Brno, Češka Republika

 

Teodora Tomović: Biokamp Novartis, Slovenija, 26-30. 9.2022. online

Sunčica Sukur: Trening na termogravimetrijskoj analitici, Zavod za građevinarstvo, Ljubljana, jun 2022, EIT RM fond, RIS RESTORE projekat

 

Sunčica Sukur: Trening na rendgenskoj difraktometriji, Nacionalni tehnički univerzitet Atina, maj 2022, EIT RM fond, RIS RESTORE projekat

 

Dejana Savić: Erasmus+ KA107 razmjena, januar-april 2022, Slovak University of Technology in Bratislava (STU) Faculty of chemical and food technology, Bratislava, Slovačka

 

Valentina Femić (dolazeći student, I ciklus): Erasmus+ KA107 razmjena, oktobar 2021 – mart 2022, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija

 

Dajana Cvijić: Obuka za samostalan rad na rendgenskoj difraktometriji i rendgenskoj fluorescentnoj spektroskopiji, kompanija Alumina, januar 2022, EIT RM fond, RIS RESTORE projekat

2021 

Željko Todorović: Obuka na analitici metala indukovano kuplovanom plazmom, Univerzitet u Tuzli, decembar 2021, Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, Trakmat projekat

 

Dejana Savić: Unapređenje procesa filtracije piva pomoću različitih tipova alumosilikata, juni-avgust 2021, ADRIA HUB Internship program, kompanija „Banjalučka pivara AD“, Banja Luka

 

Kodor Naser (dolazeći student, III ciklus): Erasmus+ KA107 razmjena, mart-juli 2021, Univerzitet Santijago de Kompostela, Španija

 

2020 

Nataša Tepić: Mehanohemijska reciklaža e-otpada, avgust-oktobar 2020, ADRIA HUB Internship program, kompanija „Prizma Komerc“, Banja Luka

 

2019 

Dragana Mirošljević: Hemijska kontrola kvaliteta građevinskih pigmenata i boja, decembar 2019, ADRIA HUB Internship program, kompanija „Kolorit“, Banja Luka

 

Mladena Malinović: Monitoring hemijskih polutanata u vazduhu, zemljištu i vodama, decembar 2019, ADRIA HUB Internship program, Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske, Banja Luka

 

Anja Kostadinović: Istraživanje potencijala za primjenu domaćeg pirofilita, decembar 2019, decembar 2019, ADRIA HUB Internship program, kompanija „AD Harbi“, Sarajevo

 

Marijana Terzić: Rudarstvo, tehnologija i hemija bakra i bakarnih materijala, septembar 2019, RawD Trip summer school, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poljska

 

Dragana Mirošljević: Rudarstvo, tehnologija i hemija bakra i bakarnih materijala, septembar 2019, RawD Trip summer school, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poljska

 

Sunčica Sukur: Trening i analiza infracrvene spektroskopije i rendgenske difraktometrije nanolegura, juli 2019, Horizon2020 program, NFFA-Europe Transnational Access Activity, SPIN Institute CNR Italy, Trst, Italija

 

Dragana Grahovac: Trening i analiza infracrvene spektroskopije i rendgenske difraktometrije nanolegura, juli 2019, Horizon2020 program, NFFA-Europe Transnational Access Activity, SPIN Institute CNR Italy, Trst, Italija

 

Nemanja Koljančić: Izrada eksperimentalnog dijela master rada „Gasnohromatografsko oređivanje zagađivača naftnog porijekla u zemljištu“, septembar 2018 – juni 2019. Visegrad Fund grant, Slovak University of Technology in Bratislava (STU) Faculty of chemical and food technology, Bratislava, Slovačka

 

2018

Cvija Perišić: Laboratorija za meteorite, septembar-novembar 2018. IAESTE praksa, University of Sharjah – Sharjah Center for Astronomy and Space Sciences, Ujedinjeni Arapski Emirati

 

Gordana Petrović: Hemijska analiza vina, avgust-septembar 2018. IAESTE praksa, Condado de Huelva, Španija

 

Olivera Karpić: Mikroreologija prirodne i vještačke sinovijalne tečnosti i polivinil-alkohola, juli-septembar 2018. IAESTE praksa, Institut za nauku o polimerima pri Johanes Kepler Univerzitetu, Linc, Austrija

 

Dragana Mirošljević: Sinteza različitih laktona, laktama, kumarina i hinolina, juni-juli 2018. IAESTE praksa, Cracow University of Technology, Faculty of Chemical Engineering and Technology, Krakow, Poljska

 

2017

Dolores Vrhovac: Sinteza adamentana u različitim organskim rastvaračima (toluen, piridin), dobijanje kristala i njihova karakterizacija XRD i single crystal metodama, januar-mart 2017. IAESTE praksa, Tehnički fakultet u Drezdenu, Odsjek za neorgansku hemiju, Drezden, Njemačka

 

Dolores Vrhovac: Sinteza oksida rijetkih zemalja itrijuma i erbijuma u atmosferi argona, transportnim reakcijama i karakterizacija dobijenih kristala, januar-mart 2017. IAESTE praksa, Tehnički fakultet u Drezdenu, Odsjek za neorgansku hemiju, Drezden, Njemačka

 

2015

Dolores Vrhovac: Mjerenje apsorpcione moći dopingovanog polianilina na bojama tartrazinu i azorubinu, septembar-novembar 2015. IAESTE praksa, Tomas Bata Univerzitet u Zlinu, Tehnološki fakultet, Odsjek za zaštitu životne sredine, Češka

 

Dolores Vrhovac: Zasijavanje i određivanje kultura bakterija bojenjem po Gramu, septembar-novembar 2015. IAESTE praksa, Tomas Bata Univerzitet u Zlinu, Tehnološki fakultet, Odsjek za zaštitu životne sredine, Češka

 

2021 

Dejana Savić: Unapređenje procesa filtracije piva pomoću različitih tipova alumosilikata, juni-avgust 2021, ADRIA HUB Internship program, kompanija „Banjalučka pivara AD“, Banja Luka

 

2020 

Nataša Tepić: Mehanohemijska reciklaža e-otpada, avgust-oktobar 2020, ADRIA HUB Internship program, kompanija „Prizma Komerc“, Banja Luka

 

2019 

Dragana Mirošljević: Hemijska kontrola kvaliteta građevinskih pigmenata i boja, decembar 2019, ADRIA HUB Internship program, kompanija „Kolorit“, Banja Luka

 

Mladena Malinović: Monitoring hemijskih polutanata u vazduhu, zemljištu i vodama, decembar 2019, ADRIA HUB Internship program, Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske, Banja Luka

 

Anja Kostadinović: Istraživanje potencijala za primjenu domaćeg pirofilita, decembar 2019, decembar 2019, ADRIA HUB Internship program, kompanija „AD Harbi“, Sarajevo

 

Marijana Terzić: Rudarstvo, tehnologija i hemija bakra i bakarnih materijala, septembar 2019, RawD Trip summer school, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poljska

 

Dragana Mirošljević: Rudarstvo, tehnologija i hemija bakra i bakarnih materijala, septembar 2019, RawD Trip summer school, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poljska

 

Sunčica Sukur: Trening i analiza infracrvene spektroskopije i rendgenske difraktometrije nanolegura, juli 2019, Horizon2020 program, NFFA-Europe Transnational Access Activity, SPIN Institute CNR Italy, Trst, Italija

 

Dragana Grahovac: Trening i analiza infracrvene spektroskopije i rendgenske difraktometrije nanolegura, juli 2019, Horizon2020 program, NFFA-Europe Transnational Access Activity, SPIN Institute CNR Italy, Trst, Italija

 

Nemanja Koljančić: Izrada eksperimentalnog dijela master rada „Gasnohromatografsko oređivanje zagađivača naftnog porijekla u zemljištu“, septembar 2018 – juni 2019. Visegrad Fund grant, Slovak University of Technology in Bratislava (STU) Faculty of chemical and food technology, Bratislava, Slovačka

 

2018

Cvija Perišić: Laboratorija za meteorite, septembar-novembar 2018. IAESTE praksa, University of Sharjah – Sharjah Center for Astronomy and Space Sciences, Ujedinjeni Arapski Emirati

 

Gordana Petrović: Hemijska analiza vina, avgust-septembar 2018. IAESTE praksa, Condado de Huelva, Španija

 

Olivera Karpić: Mikroreologija prirodne i vještačke sinovijalne tečnosti i polivinil-alkohola, juli-septembar 2018. IAESTE praksa, Institut za nauku o polimerima pri Johanes Kepler Univerzitetu, Linc, Austrija

 

Dragana Mirošljević: Sinteza različitih laktona, laktama, kumarina i hinolina, juni-juli 2018. IAESTE praksa, Cracow University of Technology, Faculty of Chemical Engineering and Technology, Krakow, Poljska

 

2017

Dolores Vrhovac: Sinteza adamentana u različitim organskim rastvaračima (toluen, piridin), dobijanje kristala i njihova karakterizacija XRD i single crystal metodama, januar-mart 2017. IAESTE praksa, Tehnički fakultet u Drezdenu, Odsjek za neorgansku hemiju, Drezden, Njemačka

 

Dolores Vrhovac: Sinteza oksida rijetkih zemalja itrijuma i erbijuma u atmosferi argona, transportnim reakcijama i karakterizacija dobijenih kristala, januar-mart 2017. IAESTE praksa, Tehnički fakultet u Drezdenu, Odsjek za neorgansku hemiju, Drezden, Njemačka

 

2015

Dolores Vrhovac: Mjerenje apsorpcione moći dopingovanog polianilina na bojama tartrazinu i azorubinu, septembar-novembar 2015. IAESTE praksa, Tomas Bata Univerzitet u Zlinu, Tehnološki fakultet, Odsjek za zaštitu životne sredine, Češka

 

Dolores Vrhovac: Zasijavanje i određivanje kultura bakterija bojenjem po Gramu, septembar-novembar 2015. IAESTE praksa, Tomas Bata Univerzitet u Zlinu, Tehnološki fakultet, Odsjek za zaštitu životne sredine, Češka