UVODNA RIJEČ

Hemija je fundamentalna prirodna nauka koja se bavi strukturom i promjenama supstance i duboko je involvirana u sva polja savremene ljudske djelatnosti. Na Studijskom programu hemija obrazuju se visokostručni pojedinci iz oblasti hemije, stručnjaci kompetentni za rad u laboratorijama koje se bave istraživanjima u oblasti hemije i srodnih nauka. Inovirani nastavni planovi Studijskog programa hemija koncipirani su tako da omoguće studentima sticanje kako fundamentalnih i disciplinarnih znanja u skladu sa prihvaćenim normama na evropskom nivou, tako i osnove specifičnih znanja iz najaktuelnijih oblasti hemije kao što su sinteza i karakterizacija novih neorganskih i organskih jedinjenja sa ciljanim svojstvima, povećanje energetske efikasnosti, analitika i hemija životne sredine. Takođe, na Studijskom programu hemija obrazuju se profesori hemije osposobljeni za rad u osnovnim i srednjim školama koji, pored hemijskih znanja, proučavaju programe iz oblasti nastave hemije. Nakon završetka studija naši diplomci nalaze zaposlenje u industriji, školama, institutima i drugim institucijama gdje su potrebna stručna znanja, savjeti i preporuke iz oblasti hemije. U četiri godine studija prvog ciklusa, studentima hemije je omogućeno studiranje prema modernom obrazovnom programu sa naglaskom na usvajanje fundamentalnih znanja, ali i najnovijih naučnih i primjenjenih dostignuća iz oblasti hemije i srodnih nauka. Pored stručnih znanja, posebna pažnja posvećena je razvijanju kritičkog mišljenja, usvajanju metodologije rješavanja problema i korišćenja najsavremenijih informacionih tehnologija u procesu učenja i prezentovanja stečenog znanja.