OPŠTI USLOVI

Osnovni uslov za upis na Studijski program hemija (prva godina prvog ciklusa studija) je završeno četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, ili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu. Kandidati koji konkurišu za upis, polažu prijemni ispit iz hemije. Redoslijed kandidata za upis na utvrđuje se na osnovu:

opšteg uspjeha postignutog u srednjem obrazovanju (uspjeh iz svih predmeta i razreda četvorogodišnje srednje škole) i

rezultata postignutih na prijemnom ispitu.

Broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspjeha dobija se tako da se prosječna ocjena iz svih predmeta četvorogodišnje srednje škole množi sa brojem 10 (deset). Na prijemnom ispitu kandidat može ostvariti 50 (pedeset) bodova. Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 (stotinu) bodova.

Realizaciju prijemnog ispita i utvrđivanje redoslijeda kandidata (rang-liste) obavlja Komisija za upis studenata u saradnji sa Centralnom komisijom za upis na studijske programe univerziteta. U slučaju istog ukupnog broja bodova dva ili više kandidata, prednost ima kandidat sa većim brojem bodova ostvarenim na prijemnom ispitu.

Na Univerzitetu u Banjoj Luci pravo upisa nemaju kandidati koji na prijemnom ispitu nisu ostvarili najmanje 15 bodova. Ukoliko broj primljenih studenata bude manji od minimuma utvrđenog Pravilnikom o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 84/14 i 38/17), navedenim studentima će biti ponuđen drugi odgovarajući studijski program.

Vlada Republike Srpske donosi odluku o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove.