PROJEKTI SA INDUSTRIJOM

2022

Multidisciplinarni pristup kao podrška proširenju sirovinske baze domaćeg proizvođača hrane

Partner “Mladegs PAK“ a.d. Prnjavor, zajednički projekat naučnoistraživačke zajednice i privrede „Sinergija“ Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske

 

2020

Ponovno otkrivanje potencijala starog postrojenja  za suvu destilaciju drveta – egzotični nanougljevi

Partner “Destilacija“ a.d. Teslić, projekat „Sinergija“, zajednički projekat naučnoistraživačke zajednice i privrede „Sinergija“ Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske

 

2018

Sveobuhvatno istraživanje mikrosilike

Partner „R-S Silicon d.o.o. Mrkonjić Grad“