Savka VRAČEVIĆ

Viši asistent, master hemije

Oblast: fizička hemija, hemijska bioinformatika

Viši asistent na Katedri za Fizičku hemiju i aktivan istraživač sa poljem interesovanja o hemiji materijala, zelenoj hemiji, hemiji polimera i bioinformatici. U skolopu raznih nacionalnih i međunarodnih projekata aktivno učestvuje na promociji SP Hemija ali i na popularizaciji hemije i nauke među mlađim naraštajima.  Pored toga, u svom radu ističe važnost interdisciplinarnosti među studijskim programima Prirodno-matematičkog fakulteta te je koautor nekoliko publikacija koje povezuju hemiju i matematiku/informatiku u tumačenju kompleksnih proteinskih mreža živih organizama.

Kabinet: zgrada SP Hemija
Telefon: +387 51 319 142

E-pošta: savka.jankovic@pmf.unibl.org

Konsultacije: utorak 10.00-12.00

AKADEMSKA KARIJERA
Univerzitet u Banjoj Luci Prirodno-matematički fakultet
 • 2020- i dalje Viši asistent
 • 2016-2020 Asistent
NASTAVA
 • Fizička hemija 1
 • Fizička hemija 2
 • Fizička hemija 3
 • Instumentalne metode
 • Elektrohemija
 • Hemijska kinetika i kataliza
 • Hemija, Organska hemija
OBRAZOVANJE
 • 2018. Master hemije (Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet), Sinteza i krakterizacija ZnO nanočestica i ZnO nanočestica dopiranih srebrom. Mentor: prof. dr Dijana Jelić
 • 2015. Diplomirani hemičar (Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet)
PROJEKTI I GRANTOVI
MEĐUNARODNI PROJEKTI
 • DePol20 – Development of new polymer additives for different applications. Vlada Republike Srpske i Vlada Republike Slovenije
 • Mechanochemistry for Sustainable Industry CA 18112 COST Association
 • Hybrid Metallic/Carbon Nanomaterials Made from Mining Industry Sludge and Their Applications in Adsorption/Catalysis Treatment of Emerging Pharmaceuticals in Water UNESCO
NACIONALNI PROJEKTI
 • Studija o prisustvu i sadržaju teških metala (Pb, Cd, As, Co, Ni, Cr, Hg) i konzervanasa u kozmetičkim proizvodima na tržištu Republike Srpske primjenom AAS, HPLC, UV/VIS spektrofotemetrije
 • Prenos znanja iz EU zemalja u Republiku Srpsku: Unapređenje metodologija stručne prakse u oblasti nauka o materijalima
 • Razvoj novih polimernih aditiva za hibridne solarne ćelije visokih performansi
 • Ispitivanje kvaliteta eteričnog ulja drvnog zelenila i plodova četinara sa prostora Republike Srpske
STIPENDIJE I RAZMJENE
 • Razmjena u okviru Unesco projekta, Istočnofinski univerzitet, Kuopio, Finska, oktobar-novembar 2018.
ODABRANE PUBLIKACIJE
 • M. Grbić, A. Kartelj, S. Janković, D. Matić, V.Filipović: Variable neighborhood search for partitioning sparse biological networks into the maximum edge-weighted $k$-plexes. IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics IN PRESS 2020 (IF: 2.896) https://doi.org/10.1109/TCBB.2019.2898189
 • M. Grbić, D. Matić, A. Kartelj, S. Vračević, V. Filipović: A three-phase method for identifying functionally related protein groups inweighted PPI networks. Computational Biology and Chemistry 86: IN PRESS 2020 (IF: 1.581) https://doi.org/10.1016/j.compbiolchem.2020.107246
 • S. Gotovac Atlagić, M. Stanisavljević, S. Janković, D. Milisavić, M. Čađo, Z. Kukrić, D. Stević, R. Kukobat, P. Ilić, D. Međed, M. Parlinska-Wojtan: Novel Nanoporous Carbon/Iron Oxide Catalyst for SO2 Degradation. Materials today: proceedings 7:920-929 2019 (IF: 0.970) https://doi.org/10.1016/j.matpr.2018.12.095
 • Savka Janković, Dragana Milisavić, Dijana Jelić, Tanja Okolić: Synthesis of ZnO-Ag nanoparticles by sol-gel method, Contemporary Materials, X−1 (2019) 22-27, DOI 10.7251/COMEN1901022J
 • Savka Janković, Dragana Milisavić, Tanja Okolić, Dijana Jelić: Preparation and characterization of ZnO nanoparticles by solvent free method, Contemporary materials, IX-I (2018) 48-52. DOI: 7251COMENI1801048J
OSTALO
 • Član tima projekta „Improving STEM skills in Republika Srpska, B&H“
 • STEM trener za hemiju
 • Učešće u ljetnjem kampu “Connect 2018” (Tuzla / Neum)
 • Učešće u ljetnoj školi nanohemije “NANOTEXNOLOGY 2018” (Solun, Grčka))
 • Organizacija i učešće na nacionalnom Festivalu nauke ispred Prirodno-matematičkog fakulteta
 • Učešće na Evropskoj noći istraživača ispred Prirodno-matematičkog fakulteta