VODIČ ZA RAZMJENU

Studijski program hemija ohrabruje svoje studente, kao i studente sa drugih univerziteta svih ciklusa studija da se prijave za studentsku razmjenu, prvenstveno kroz Erasmus+ (KA107) – Međunarodnu kreditnu razmjenu, ali i kroz sve druge dostupne programe međunarodne i domaće studentske razmjene i prakse.

Naši nastavnici, saradnici i drugo osoblje prepoznaju važnost uspostavljanja internacionalizacije u nastavnim i naučnim aktivnostima i učestvuju u brojnim međunarodnim razmjenama, projektima i programima stipendiranja. Takođe, veoma cijenimo vrijednost koju dobijamo kroz boravak eminentnih profesora, istraživača i drugih stručnjaka, ali i mladih kolega iz zemlje i inostranstva i radujemo se svakoj prilici da ih ugostimo na našem Fakultetu.

Informacije o otvorenim konkursima, procedurama prijave i realizacije odobrenih razmjena  na Studijskom programu hemija svi studenti i zaposleni mogu dobiti od prof. dr Dijane Jelić, akademskog koordinatora za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja.

Takođe, svi zainteresovani se mogu obratiti i Koordinatoru za međunarodnu saradnju Prirodno-matematičkog fakulteta na adresu erasmus@pmf.unibl.org.

Više informacija, kao i odgovarajući obrasci i pravilnici dostupni su na stranicama Univerziteta u Banjoj Luci:

Razmjena studenata i osoblja (dolazna razmjena, engleski jezik)

Vodič za razmjenu studenata i osoblja Univerziteta u Banjoj Luci (dolazna razmjena, engleski jezik)