Zvjezdana SANDIĆ

Docent, doktor hemijskih nauka

Šef katedre za neorgansku hemiju

Oblast: Neorganska hemija

Doktor hemijskih nauka, docent za naučnu oblast Neorganska hemija. Dio je naučnog tima koji se bavi osnovnim i primjenjenim istraživanjima u oblasti nauke o materijalima. Kao koordinator, vodila je nacionalni projekat u cilju primjene kompozita polimer/bentonit u zaštiti životne sredine.

Kabinet: zgrada SP Hemija
Telefon: +387 51 319 142
Е-pošta: zvjezdana.sandić@pmf.unibl.org

Konsultacije: srijeda 15:00-16:00

AKADEMSKA KARIJERA
Univerzitet u Banjoj Luci Prirodno-matematički fakultet
 • 2017 – i dalje: Docent za užu naučnu oblast Neorganska hemija
 • 2019 – i dalje: Šef katedre za neorgansku hemiju
 • 2008 – 2018: Viši asistent
 • 1999 – 2008: Stručni saradnik
NASTAVA
 • Stehiometrija
 • Neorganska hemija
 • Koordinaciona hemija
 • Viši kurs iz neorganske hemije
 • Hemija vode
OBRAZOVANJE
 • 2016 Doktor hemijskih nauka (Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet) „Ispitivanje uklanjanja odabranih tekstilnih boja i teških metala iz otpadnih voda pomoću aminofunkcionalizovanih makroporoznih polimera na bazi glicidilmetakrilata“
 • 2007 Magistar hemijskih nauka (Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet) „Sorpcija teških i plemenitih metala pomoću amino-funkcionalizovanih makroporoznih polimera na bazi glicidilmetakrilata“
 • 1998 Diplomirani inžinjer hemijske tehnologije (Univerzitet u Banjoj Luci, Tehnološki fakultet)
PROJEKTI I GRANTOVI
NACIONALNI PROJEKTI
 • Sinteza i primjena magnetičnog kompozita polimer/bentonit za uklanjanje zagađujućih supstanci iz vodenih rastvora, koordinator
ODABRANE PUBLIKACIJE
 • A. Nastasović, B. Ekmeščić, Z. Sandić, D. Ranđelović, M. Mozetič, A. Vesel, A. Onjia: Mechanism of Cu(II), Cd(II) and Pb(II) ions sorption from aqueous solutions by macroporous poly(glycidyl methacrylate-co-ethylene glycol dimethacrylate). Applied Surface Science 385: 605 – 615 2016 https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2016.05.165
 • D. Maksin, A. Nastasović, T. Maksin, Z. Sandić, K. Loos, B. Ekmeščić, A. Onjia: Cu(II) immobilization onto a one-step synthesized poly(4-vinylpyridine-co-ethylene glycol dimethacrylate) resin: Kinetics and XPS analysis. HEMIJSKA INDUSTRIJA 70: 9–19 2016 https://doi.org/10.2298/HEMIND141203007M
 • D. Maksin, A. Nastasović, A. Milutinović-Nikolić, Lj. Suručić, Z. Sandić, R. Hercigonja, A. Onjia: Equilibrium and kinetics study on hexavalent chromium adsorption onto diethylene triamine grafted glycidyl methacrylate based copolymers. Journal of Hazardous Materials 209-210:99-110 2012 https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2011.12.079
 • Z. Sandić, A. Nastasović, N. Jović-Jovičić, A. Milutinović-Nikolić, D. Jovanović: Sorption of textile dye from aqueous solution by macroporous amino functionalized copolymer. Journal of Applied Polymer Science 121:234-242 2011 https://doi.org/10.1002/app.33537
 • A. B. Nastasović, Z. P. Sandić, D. D. Maksin, A. E. Onjia, A. D. Milutinović-Nikolić, D. M. Jovanović: Macroporous and non-porous amino-functionalized glycidyl methacrylate based copolymers for hexavalent chromium sorption. Chromium: Environmental, Medical and Materials Studies edited by Margaret P. Salden, 2011: chapter 8: pаges 155-172; Nova Science Publishers, Inc. New York ISBN: 978-1-61122-656-0
OSTALO
 • Član Udruženja inženjera tehnologije Republike Srpske
 • Član Saveza hemijskih inžinjera Srbije