blagojevic

Dragana BLAGOJEVIĆ

Docent, doktor hemijskih nauka

Oblast: Analitička hemija

Nastavnik analitičke hemije i doktor hemijskih nauka iz oblasti analitičke hemije. Bavi se analizom realnih uzoraka  (voda, zemljište, boksiti, crveni mulj) upotrebom različitih metoda (gravimetrijske i volumetrijske metode, potenciometrija, konduktometrija, UV-VIS spektrofotometrija, atomska-apsoprciona spektrofotometrija (AAS)). Istraživala je i uticaj ambalaže i uslova čuvanja na hemijski  sastav mineralne vode. U posljednje vrijeme bavi se karakterizacijom različitih tipova boksita rendgenskom fluorescentnom spektrometrijom (XRF).

Kabinet: zgrada SP Hemija
Telefon: +387 51 319 142
Е-pošta: dragana.blagojevic@pmf.unibl.org

Konsultacije: srijeda 12.00-13.00

AKADEMSKA KARIJERA
Univerzitet u Banjoj Luci Prirodno-matematički fakultet
 • 2019 – i dalje: Docent za užu naučnu oblast Analitička hemija
 • 2015-2019- Viši asistent
 • 2008-2015- Viši asistent
 • 2001-2008- Asistent
NASTAVA
 • Analitička hemija 1
 • Analitička hemija 2
 • Uzorkovanje i priprema uzoraka za hemijsku analizu
ОБРАЗОВАЊЕ
 • 2019 Doktor hemijskih nauka ( Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet) Karakterizacija različitih tipova boksita rendgenskom fluorescentnom spektrometrijom, Mentor: prof. Dragica Lazić
 • 2007 Magistar hemijskih nauka ( Univerzitet u Banjoj Luci, Tehnološki fakultet) Promjena kvaliteta mineralnih voda Guber-Srebrenica pod različitim uslovima ambalažiranja i skladištenja. Mentor: prof. Dragica Lazić
 • 2000 Diplomirani inžinjer prehrambene tehnologije (Univerzitet u Banjoj Luci, Tehnološki fakultet)
PROJEKTI I GRANTOVI
NACIONALNI PROJEKTI
 • Istraživanje promjena kvaliteta i mogućnosti stabilizacije pod različitim uslovima flaširanja i skladištenja mineralnih voda Guber Srebrenica, saradnik
 • Modeliranje veličine čestice aluminijum-hidroksida u zavisnosti od parametara razlaganja, saradnik
 • Dobijanje ekoloških teško zapaljivih punioca visokog kvaliteta na bazi aluminijum-hidroksida, saradnik
 • Istraživanje biohemijskih mehanizama odgovora biljaka na hipoksiju i povećanu koncentraciju reaktivnih vrsta kiseonika nastalih pod uticajem poplave i suše, saradnik
 • Uticaj biljnih ekstrakata na smanjenje toksičnih efekata pesticida u humanim eritrocitima u in vitro uslovima, saradnik
ODABRANE PUBLIKACIJE
 • D. Blagojević, D. Lazić, D. Kešelj, B. Škundrić, P. Dugić, G. Ostojić: Determining the Content of Silicon Dioxide in Bauxites Using X-Ray Fluorescence Spectrometry. Iranian Journal of Chemisty and Chemical Engineering 38:115-125 2019 http://www.ijcce.ac.ir/article_34231.html
 • D. Blagojević, D. Lazić, D.Kešelj, G. Ostojić, M. Imamović: Determination of Titanium Dioxide Content in Bauxites Using X-ray Fluorescence Spectrometry by Fusion and by Pressing. Acta Chimica Slovenica 65:380-387 2018 https://doi.org/ 10.17344/acsi.2017.4098
 • D. Blagojevic, D. Lazic, D. Keselj, Z. Obrenovic, G. Ostojic: Determination of Iron Oxide Content in Bauxites Using X-Ray Fluorescence Spectrometry by Pressing: A Comparative Study with Spectrophotometric Method. Science Journal of Chemistry 6-6: 108-114 2018 https://doi.org/10.11648/j.sjc.20180606.12
 • G. Ostojić, D. Lazić, B. Škundrić, J. Penavin-Škundrić, S. Sladojević, D. Kešelj, D. Blagojević: Chemical-minerological characterization of bauxites from different deposits. Contemporary Materials V-1: 84-94 2014 https://doi.org/10.7251/COMEN14010840
 • J. Mikić, D. Lazić, J. Penavin-Škundrić, M. Perušić, D. Kešelj, D. Blagojević, G. Ostojić: Crveni mulj, kao pigment u proizvodnji betonskih elemenata. Reciklaža i održivi razvoj 6-1: 18-25 2013 https://www.rsd.tfbor.bg.ac.rs/?page_id=56
 • D. Lazić, B. Škundrić, J. Penavin-Škundrić, S. Sladojević, Lj. Vasiljević, D. Blagojević, Z. Obrenović: Stability of tris-1,10-phenanthroline iron(II) complex in different composites. Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly / CICEQ 16-2: 193-198 2010 https://doi.org/10.2298/CICEQ100204028L