CLASSBOOK

Инструменталне методе (2020)

ISBN 978-99955-21-85-1

Основе експерименталне органске хемије (2018)

ISBN 978-99955-21-68-4

Одабрана поглавља неорганске хемије (2015)

ISBN 978-99955-21-42-4