МАСТЕР СТУДИЈЕ

Мастер хемичар (ма) – 300 ECTS

 

КУРИКУЛУМ

 

ПРВА ГОДИНА

I семестар

Научно-истраживачки рад у хемији (2Ц16ХЕМ001)

Обрада резултата мјерења (2Ц16ХЕМ002)

Изборни предмет 1

Изборни предмет 2

Изборни предмет 3

Изборни предмет 4

 

ПРВА ГОДИНА

II семестар

Самостални истраживачки рад – Семинарски рад

Самостални истраживачки рад – Мастер рад

Изборни предмети

Анализа узорака из животне средине (2Ц16ХЕМ003)

Хемијски загађивачи хране и воде (2Ц16ХЕМ004)

Хемијска анализа хране (2Ц16ХЕМ005)

Хроматографске методе (2Ц16ХЕМ006)

Узорковање и припрема узорака за хемијску анализу (2Ц16ХЕМ007)

Синтеза и карактеризација полимера (2Ц16ХЕМ008)

Органске синтезе (2Ц16ХЕМ009)

Органска геохемија (2Ц16ХЕМ010)

Примјењена органска хемија (2Ц16ХЕМ011)

Савремене структурне методе (2Ц16ХЕМ012)

Рачунарска хемија (2Ц16ХЕМ013)

Методика наставе органске хемије (2Ц16ХЕМ014)

Мултимедија у настави хемије (2Ц16ХЕМ015)

Одабрана поглавља физичке хемије (2Ц16ХЕМ016)

Одабрана поглавља инструменталних метода (2Ц16ХЕМ017)

Хемијска кинетика и катализа (2Ц16ХЕМ018)

Колоидна хемија (2Ц16ХЕМ019)

Фотохемија (2Ц16ХЕМ020)

Неорганске синтезе (2Ц16ХЕМ021)

Виши курс неорганске хемије (2Ц16ХЕМ022)

Хемија чврстог стања (2Ц16ХЕМ023)

Координациона хемија (2Ц16ХЕМ024)

Механизми неорганских реакција (2Ц16ХЕМ025)

Експериментални рад у школи (2Ц16ХЕМ026)

Експериментална биохемија (2Ц16ХЕМ027)

Биохемија слободних радикала (2Ц16ХЕМ028)

Биохемијска токсикологија (2Ц16ХЕМ029)

Ензимска кинетика (2Ц16ХЕМ030)

Нанохемија (2Ц16ХЕМ031)

Савремени материјали (2Ц16ХЕМ032)

Стандарди и стандардизација (2Ц16ХЕМ033)

Површински активне материје (2Ц16ХЕМ034)

Алтернативна горива и мазива (2Ц16ХЕМ035)