УЏБЕНИЦИ

Instrumentalne metode (2020)

ISBN 978-99955-21-85-1

Основе експерименталне органске хемије (2018)

ISBN 978-99955-21-68-4

Збирка задатака за припрему пријемног испита из хемије (2018)

ISBN 978-99955-21-65-3

Збирка задатака из биохемије (2018)

ISBN 978-99955-21-66-0

Биохемија I (2017)

ISBN 978-99955-21-56-1

Одабрана поглавља неорганске хемије (2015)

ISBN 978-99955-21-42-4