САРАДНИЦИ

Сања ПРЖУЉ >

Виши асистент

Савка ВРАЧЕВИЋ >
Виши асистент

Драгана МИЛИСАВИЋ>

Виши асистент

Дејана САВИЋ >

Асистент

Сунчица СУКУР ˃

Асистент истраживач на пројекту

РАДИЛИ СУ СА НАМА

Khodor NASSER ˃

Гостујући истраживач,  PhD студент
Универзитет Santiago de Compostela, Шпанија (2021)

Драгана МИРОШЉЕВИЋ ˃

Асистент истраживач на пројекту (2020-2021)

Маја СТАНИСАВЉЕВИЋ ˃

Асистент истраживач на пројекту (2018)