САРАДНИЦИ

Сања ПРЖУЉ >

Виши асистент

Сунчица СУКУР ˃

Асистент истраживач на пројекту

Драгана МИЛИСАВИЋ>

Виши асистент

Дејана САВИЋ >

Асистент

Марија Стојаковић ˃

Асистент истраживач на пројекту

РАДИЛИ СУ СА НАМА

Драгана Стевић ˃  

Асистент истраживач на пројекту (2022-2023)

Савка ВРАЧЕВИЋ >
Виши асистент (2016-2022)

Khodor NASSER ˃

Гостујући истраживач,  PhD студент
Универзитет Santiago de Compostela, Шпанија (2021)

Драгана МИРОШЉЕВИЋ ˃

Асистент истраживач на пројекту (2020-2021)

Маја СТАНИСАВЉЕВИЋ ˃

Асистент истраживач на пројекту (2018)