САРАДНИЦИ

Сања ПРЖУЉ >

Виши асистент

Савка ВРАЧЕВИЋ >
Виши асистент

Драгана МИЛИСАВИЋ>

Виши асистент

Дејана САВИЋ >

Асистент

Драгана МИРОШЉЕВИЋ ˃

Асистент истраживач на пројекту

Сунчица СУКУР ˃

Асистент истраживач на пројекту

Khodor NASSER ˃

Гостујући истраживач,  PhD студент

Универзитет Santiago de Compostela, Шпанија

РАДИЛИ СУ СА НАМА

Маја СТАНИСАВЉЕВИЋ ˃

Асистент истраживач на пројекту (2018)