Савка ВРАЧЕВИЋ

Виши асистент, мастер хемије

Област: Физичка хемија, хемијска биоинформатика

Виши асистент на Катедри за Физичку хемију и активан истраживач са пољем интересовања о хемији материјала, зеленој хемији, хемији полимера и биоинформатици. У склопу разних националних и међународних пројеката активно учествује на промоцији СП Хемија, али и на популаризацији хемије и науке међу млађим нараштајима.  Поред тога, у свом раду истиче важност интердисциплинарности међу студијским програмима Природно-математичког факултета, те је коаутор неколико публикација које повезују хемију и математику/информатику у тумачењу комплексних протеинских мрежа живих организама.

Кабинет: зграда СП Хемија
Телефон: +387 51 319 142
Е-пошта: savka.jankovic@pmf.unibl.org

Консултације: уторак 10.00-12.00


АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА
Универзитет у Бањој Луци Природно-математички факултет
 • 2020- и даље Виши асистент
 • 2016-2020 Асистент
НАСТАВА
 • Физичка хемија 1
 • Физичка хемија 2
 • Физичка хемија 3
 • Инстументалне методе
 • Електрохемија
 • Хемијска кинетика и катализа
 • Хемија, Органска хемија
ОБРАЗОВАЊЕ
 • 2018. Мастер хемије (Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет), Синтеза и крактеризација ZnOнаночестица и ZnO наночестица допираних сребром. Ментор: проф. др Дијана Јелић
 • 2015. Дипломирани хемичар (Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет)
ПРОЈЕКТИ И ГРАНТОВИ
МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ
 • DePol20 – Development of new polymer additives for different applications. Влада Републике Српске и Влада Републике Словеније
 • Mechanochemistry for Sustainable Industry CA 18112 COST Association
 • Hybrid Metallic/Carbon Nanomaterials Made from Mining Industry Sludge and Their Applications in Adsorption/Catalysis Treatment of Emerging Pharmaceuticals in Water UNESCO
НАЦИОНАЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Студија о присуству и садржају тешких метала (Pb, Cd, As, Co, Ni, Cr, Hg) и конзерванаса у козметичким производима на тржишту Републике Српске примјеном AAS, HPLC, UV/VIS спектрофотеметрије
 • Пренос знања из ЕУ земаља у Републику Српску: Унапређење методологија стручне праксе у области наука о материјалима
 • Развој нових полимерних адитива за хибридне соларне ћелије високих перформанси
 • Испитивање квалитета етеричног уља дрвног зеленила и плодова четинара са простора Републике Српске
СТИПЕНДИЈЕ И РАЗМЈЕНЕ
 • Размјена у оквиру Унеско пројекта, Источнофински универзитет у Куопију, Финска, октобар-новембар 2018
ОДАБРАНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
 • M. Grbić, A. Kartelj, S. Janković, D. Matić, V.Filipović: Variable neighborhood search for partitioning sparse biological networks into the maximum edge-weighted $k$-plexes. IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics IN PRESS 2020 (IF: 2.896) https://doi.org/10.1109/TCBB.2019.2898189
 • M. Grbić, D. Matić, A. Kartelj, S. Vračević, V. Filipović: A three-phase method for identifying functionally related protein groups inweighted PPI networks. Computational Biology and Chemistry 86: IN PRESS 2020 (IF: 1.581) https://doi.org/10.1016/j.compbiolchem.2020.107246
 • S. Gotovac Atlagić, M. Stanisavljević, S. Janković, D. Milisavić, M. Čađo, Z. Kukrić, D. Stević, R. Kukobat, P. Ilić, D. Međed, M. Parlinska-Wojtan: Novel Nanoporous Carbon/Iron Oxide Catalyst for SO2 Degradation. Materials today: proceedings 7:920-929 2019 (IF: 0.970) https://doi.org/10.1016/j.matpr.2018.12.095
 • Savka Janković, Dragana Milisavić, Dijana Jelić, Tanja Okolić: Synthesis of ZnO-Ag nanoparticles by sol-gel method, Contemporary Materials, X−1 (2019) 22-27, DOI 10.7251/COMEN1901022J
 • Savka Janković, Dragana Milisavić, Tanja Okolić, Dijana Jelić: Preparation and characterization of ZnO nanoparticles by solvent free method, Contemporary materials, IX-I (2018) 48-52. DOI: 7251COMENI1801048J
ОСТАЛО
 • Члан тима пројекта „Improving STEM skills in Republika Srpska, B&H“
 • STEM тренер за хемију
 • Учешће у љетњем кампу „Connect 2018“ (Тузла / Неум, БиХ)
 • Учешће у љетној школи нанохемије „NANOTEXNOLOGY 2018“ (Солун, Грчка)
 • Организација и учешће на националном Фестивалу науке испред Природно-математичког факултета
 • Учешће на Eвропској ноћи истраживача испред Природно-математичког факултета