СТУДЕНТСКА ПРАКСА И РАЗМЈЕНА

2021

Дејана Савић: Унапређење процеса филтрације пива помоћу различитих типова алумосиликата, јуни-август 2021, ADRIA HUB Internship program, компанија „Бањалучка пивара АД“, Бања Лука

 

2020

Наташа Тепић: Механохемијска рециклажа е-отпада, август-октобар 2020, ADRIA HUB Internship program, компанија „Призма Комерц“, Бања Лука

 

2019

Драгана Мирошљевић: Хемијска контрола квалитета грађевинских пигмената и боја, децембар 2019, ADRIA HUB Internship program, компанија „Колорит“, Бања Лука

 

Младена Малиновић: Мониторинг хемијских полутаната у ваздуху, земљишту и водама, децембар 2019, ADRIA HUB Internship program, Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука

 

Ања Костадиновић: Истраживање потенцијала за примјену домаћег пирофилита, децембар 2019, децембар 2019, ADRIA HUB Internship program, компанија „АД Харби“, Сарајево

 

Маријана Терзић: Рударство, технологија и хемија бакра и бакарних материјала, септембар 2019, RawD Trip summer school, AGH University of Science and Technology, Krakow, Пољска

 

Драгана Мирошљевић: Рударство, технологија и хемија бакра и бакарних материјала, септембар 2019, RawD Trip summer school, AGH University of Science and Technology, Krakow, Пољска

 

Сунчица Сукур: Тренинг и анализа инфрацрвене спектроскопије и рендгенске дифрактометрије нанолегура, јули 2019, Horizon2020 програм, NFFA-Europe Transnational Access Activity, SPIN Institute CNR Italy, Трст, Италија

 

Драгана Граховац: Тренинг и анализа инфрацрвене спектроскопије и рендгенске дифрактометрије нанолегура, јули 2019, Horizon2020 програм, NFFA-Europe Transnational Access Activity, SPIN Institute CNR Italy, Трст, Италија

 

Немања Кољанчић: Израда експерименталног дијела мастер рада „Гаснохроматографско оређивање загађивача нафтног поријекла у земљишту“, септембар 2018 – јуни 2019. Visegrad Fund grant, Slovak University of Technology in Bratislava (STU) Faculty of chemical and food technology, Братислава, Словачка

 

2018

Цвија Перишић: Лабораторија за метеорите, септембар-новембар 2018. IAESTE пракса, University of Sharjah – Sharjah Center for Astronomy and Space Sciences, Уједињени Арапски Емирати

 

Гордана Петровић: Хемијска анализа вина, август-септембар 2018. IAESTE пракса, Condado de Huelva, Шпанија

 

Оливера Карпић: Микрореологија природне и вјештачке синовијалне течности и поливинил-алкохола, јули-септембар 2018. IAESTE пракса, Институт за науку о полимерима при Јоханес Кеплер Универзитету, Линц, Аустрија

 

Драгана Мирошљевић: Синтеза различитих лактона, лактама, кумарина и хинолина, јуни-јули 2018. IAESTE пракса, Cracow University of Technology, Faculty of Chemical Engineering and Technology, Krakow, Пољска

 

2017

Долорес Врховац: Синтеза адаментана у различитим органским растварачима (толуен, пиридин), добијање кристала и њихова карактеризација XРД и single crystal методама, јануар-март 2017. IAESTE пракса, Технички факултет у Дрездену, Одсјек за неорганску хемију, Дрезден, Њемачка

 

Долорес Врховац: Синтеза оксида ријетких земаља итријума и ербијума у атмосфери аргона, транспортним реакцијама и карактеризација добијених кристала, јануар-март 2017. IAESTE пракса, Технички факултет у Дрездену, Одсјек за неорганску хемију, Дрезден, Њемачка

 

2015

Долорес Врховац: Мјерење апсорпционе моћи допингованог полианилина на бојама тартразину и азорубину, септембар-новембар 2015. IAESTE пракса, Томас Бата Универзитет у Злину, Технолошки факултет, Одсјек за заштиту животне средине, Чешка

 

Долорес Врховац: Засијавање и одређивање култура бактерија бојењем по Граму, септембар-новембар 2015. IAESTE пракса, Томас Бата Универзитет у Злину, Технолошки факултет, Одсјек за заштиту животне средине, Чешка