КОНКУРС

КОНКУРС Конкурс за упис студената на први, други и трећи циклус студија се сваке године објављује у јавним гласилима са дефинисаним роковима за предају докумената и полагање пријемног испита. Висина школарине за редовне студенте који суфинансирају трошкове студија за студијске програме првог и другог циклуса студија на јавним високошколским установама се утврђује одлуком Владе Републике Српске, док се висина школарине за студенте који самофинансирају трошкове студија, ванредне студенте и студенте стране држављане првог, другог и трећег циклуса студија на јавним високошколским установама утврђује одлуком управних одбора високошколске установе.