ivan

Иван САМЕЛАК

Доцент, доктор хемијских наука

Област: Органска хемија, Хемија природних производа, Хемија животне средине

 

Наставник на Катедри за органску хемију са богатим дугогодишњим искуством у хемији природних производа, хемији животне средине и настави хемије. Бави се  анализом узорака из животне средине (земљиште, вода), као и проучавањем секундарних метаболита у узорцима хране. Учествовао је у постављању различитих хроматографских метода у наставне садржаје и научни опус Студијског програма хемија.

Кабинет: зграда СП Хемија
Телефон: +387 65 917 017
Е-пошта: ivan.samelak@pmf.unibl.org

Консултације: уторак 10.00-12.00


АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА
Универзитет у Бањој Луци Природно-математички факултет
 • 2022 – и даље: Шеф катедре за органску хемију
 • 2021- Доцент
 • 2013-2018- Виши асистент
 • 2009-2013 – Асистент
НАСТАВА
 • Хемија
 • Органска хемија
 • Хемија природних производа
 • Узорковање и припрема узорака за хемијску анализу
 • Узорковање и анализа узорака из животне средине
ОБРАЗОВАЊЕ
 • 2020 Доктор хемијских наука (Универзитет у Београду, Хемијски факултет), Органско-геохемијски приступ у идентификацији и праћењу загађујуће супстанце нафтног типа на моделу реке Врбас (Бања Лука). Ментори: проф. Бранимир Јованчићевић и проф. Милица Балабан
 • 2008 Дипломирани хемичар (Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет)
ПРОЈЕКТИ И ГРАНТОВИ
НАЦИОНАЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Мониторинг органске супстанце и специфичних параметара на молекулском нивоу из ријеке Врбас на подручју града Бања Лука, истраживач
ОДАБРАНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
 • I. Samelak, M. Balaban, M. Antić, T. Šolevic-Knudsen, B. Jovančićević: Geochromatographic migration of oil pollution from a heating plant to river sediments. Environmental Chemistry Letters 18:459-466 2020 https://doi.org/10.1007/s10311-019-00937-2
 • Samelak I, Balaban M, Vidović N, Koljančić N, Antić M, Šolević Knudsen T, Jovančićević B (2018) The application оf alkane biological markers in the assessment of the origin of oil pollutants in the soil and recent river sediments (river Vrbas, Bosnia and Herzegovina). J Serb Chem Soc 83: 1167-1175
 • Šuškalo, N., Hasanagić, D., Topalić- Trivunović LJ., Kukrić, Z., Samelak, I., Savić, A., Kukavica, B. (2018); Antioxidative and antifungal response of woody species to environmental conditions in the urban area, Ecotoxicology, 27, 1095- 1106.
 • Koljančić, N., Samelak, I., Balaban, M., Antić, M. (2017): Karakterizacija organskih komponenti u sedimentima sa područja grada Banja Luka. Zbornik radova STES, 10. Naučno-stručna konferencija “Studenti u susret nauci” sa međunarodnim učešćem: 134-146.
 • Koljančić, N., Samelak, I., Balaban, M., Špánik, I., (2022): Gas chromatography-mass spectrometry in assessment of road run-off sediment quality parameters. Sep Sci plus.; 5: 473– 481.
 • Maksimovic, T., Hasanagic, D., Samelak, I., Kukavica, B. (2022): Class III peroxidase and polyphenol oxidase activities in aquatic macrophytes during vegetative period in Bardača a wetland. Int. J. Lim 58 (8).
 • Ljubojević, S., Vučić, G., Vasilišin, L., Lakić, N., Velemir, A., Samelak, I., (2020): Chemical composition, nutritional value and antioxidant properties of crabapples. Maso International Journal of Food Science and Technology 1:51-57
ОСТАЛО
 • Организација и учешће на националном Фестивалу науке испред Природно-математичког факултета
 • Обука „Одређивање пестицида у седименту и полифенолних једињења у површинским водама GCMS техником“, Природно-математичкi факултет, пројекат НЕТРЕЛ 530554-ТЕМПУС-1-2012-1-СК-ЈПИИф,С (2013-2016)