vladars-300x300
pmf-logo-300x289

Токсични ефекат пестицида тербутилазина на антиоксидативне ензиме и протеине еритроцита људи in vitro

Резиме пројекта

Тербутилазин је широко примјењивани хербицид. У коровским биљкама инхибира фотосинтезу. Због своје стабилности тербутилазин је присутан у земљи, површинским и подземним водама. Може се акумулирати у биљним и животињским органима, а преко ланца ишране доспијети и у људски организам. Припада групи токсичних материја које нису канцерогене. Токсични ефекти пестицида се преиспитују и због пораста малигних обољења код људи. Један од токсичних ефеката пестицида је и производња реактивних врста кисеоника (супероксид анјон радикала, хидроксилног радикала и водоник пероксида) што доводи до промјене у активности ензима антиоксидативне одбране (супероксид дисмутазе, каталазе). У условима поремећене хомеостазе, када је прекомјерно стварање слободних радикала, а капацитет антиоксидативне одбране недовољан да заштити ћелију, настаје оксидационо оштећење ћелије тј. оксидациони стрес. Нарушава се ћелијски интегритет и функција, који може завршити смрћу ћелије. Због тога испитивање промјена активности ензима антиоксидативне заштите у еритроцитима може бити један од првих показатеља присуства тербутилазина. Ензим глутатион-S-трансфераза учествује у детоксикацији пестицида. Активност протеаза у таквим условима може бити повећана што би се одразило на концентрацију протеина. Еритроцити људи су погодан систем за праћење утицаја тербутилазина због немогућности синтезе протеина и ензима јер немају једро ни органеле. Из узорака крви еритроцити ће се изоловати центрифугирањем. Активност ензима и концентрација протеина из еритроцита ће се одређивати спектрофотометријским и електрофоретским методама.

Циљ пројекта

Испитивање утицаја тербутилазина на еритроците људи in vitro мјерењeм активности ензима антиоксидативне одбране и активности глутатион-S-трансферазе. Праћење утицаја тербутилазина на концентрацију хемоглобина у еритроцитима.

 

Пројектни тим:

  1. др Биљана Давидовић-Плавшић, координатор
    biljana.davidovic-plavsic@pmf.unibl.org
  2. др Александра Николић-Кокић, истраживач san@ibiss.bg.ac.rs
  3. ма Наташа Лукић, истраживач natasa.lukic@uni-hohenheim.de
  4. Иван Самелак, истраживач ivan.samelak@pmf.unibl.org

Повезнице:

Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво

Српско хемијско друштво