vladars-300x300

Иновативни приступ синтези BiFeO3 фотонапонских материјала

Пројекат “Иновативни приступ синтези BiFeO3 фотонапонских материјала” је финансиран од стране Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво (Уговор: 19/6-020/961-45/18). Пројекат је планиран у трајању од годину дана (од 01.01.2019. до 01.01.2020. године), али је због кашњења у набавци опреме продужен три мјесеца (до 01.04.2020.). Продужетак пројекта је одобрен од стране Министарства (Одлука: 19/6-020/961-45/18 од  27.11.2019.). Приједлог пројекта је измјењен у смислу прилагођавања буџета (које је Министарство одобрило) и то на начин да је урађена прерасподјела новца како би се више новца утрошило за набавку опреме (муфлонска пећ).

Репродукција дозвољена од стране издавача за веб сајт аутора у складу са Copyright Clearance Center, Inc.

 

        Пројекат се директно бавио обновљивим изворима енергије (побољшање једног фотонапонског материјала). Иновације у синтези датог материјала имају ефекте и повезане су са заштитом околине од полутаната који су иначе саставни дио класичних начина производње (конверзије) енергије. Пројекат је у научном смислу резултовао оригиналним научним радом и развојем и примјеном нове методе синтезе.

Репродукција дозвољена од стране издавача за веб сајт аутора у складу са Copyright Clearance Center, Inc.

 

Публиковани научни рад се по аутоматизму нашао у свим научним базама података чиме је директно повећана видљивост и impact Универзитета у Бањој Луци. Током рада на пројекту остварен је трансфер (дисеминација) знања и оснажене су везе са респектабилним истраживачима у иностранству. Добијени резултати публиковани су у престижном часопису (Ceramics International – Impact factor 3,45 – Q1 у JCR). Окончани пројекат је позитивно утицао на развој научноистраживачке дјелатности у РС и то:

  1. Заједничким радом и оствареном сарадњом са партнерима из САД и Швајцарске
  2. Публикацијом научних резултата у врхунском часопису и самим тим повећањем видљивости Универзитета у Бањој Луци.
  3. Продубљивањем знања научника и сарадника из РС из области високософостицираних материјала и савремених метода синтезе.

Чланови истраживачког тима: Др Саша Зељковић,  координатор, Др Хуан Нино (Dr. Juan Nino) са Универзитета у Флориди, Др Тони Ивас (Dr. Toni Ivas) са ЕПФЛ института у Швајцарској те Др Дијана Јелић. У пројекту су такођер учествовали сарадници Иван Самелак, Сања Пржуљ и Гордана Остојић као и студентице Сунчица Сукур и Младена Малиновић. Др Саша Зељковић је ангажован на пословима поставке и извођења инструменталних анализа и експеримената, координације пројекта и презентација резултата. Гордана Остојић је била задужена за анализу БЕТ резултата. Др Дијана Јелић је била задужена за анализу термогравиметријских података. Иван Самелак је радио на пословима синтезе BiFeO3. Сања Пржуљ, Сунчица Сукур и Младена Малиновић су радиле на пословима синтеза и карактеризација одабраних једињења, док су Др Хуан Нино и Др Тони Ивас узели учешће извођењем софистицираних карактеризација материјала и савјетовањем у различитим фазама пројекта.