suzana

Сузана ГОТОВАЦ АТЛАГИЋ

Ванредни професор, доктор природних наука и технологије

Област: Нанохемија, Нанотехнологија

Професор нанохемије и доктор наука из области хемије и технологије. Мотивисана је да промовише могућности за развој нанохемије и нанотехнологија у индустрији на бази сировина из Босне и Херцеговине. Има широку мрежу међународних сарадника и посебно његује сарадњу са колегама из периода студирања у Јапану и Швајцарској. Промовише међународну размјену, али мотивишући студенте СП хемија да је репатријација веома важна и да је њихово знање стечено током размјена, највредније ако је примијењено у својој земљи. У свом раду комбинује знања из додипломских студија (технологије) и периода постдипломског студија (природне науке и технологија) и бави се искључиво домаћим сировинама и секундарним материјалима из Босне и Херцеговине.

Кабинет: Радна соба за наставнике СП хемија
Телефон: +387 51 300 830
Е-пошта: suzana.gotovac.atlagic@unibl.org

Консултације: уторак 14.30-15.30


АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА
Универзитет у Бањој Луци Природно-математички факултет
 • 2021 – и даље: Ванредни професор за ужу научну област Нанопроцеси
 • 2011 – 2021: Доцент за ужу научну област Нанопроцеси
Ћиба Универзитет, Факултет природних наука, Хемијски одсијек, Ћиба, Јапан
 • 2004-2007 асистент истраживач
Институт за хемију, Универзитета Нушател, Нушател, Швајцарска
 • 2002-2004 асистент у настави
 • НАСТАВА
  • Нанохемија
  • Квантна хемија
  • Инструменталне методе
  • Физичко хемијске методе
  • Савремени материјали
  • Зелени принципи у експлоатацији сировина
  ОБРАЗОВАЊЕ
  • 2007 Доктор природних наука и технологије (Ћиба Универзитет, Постдипломска школа за науку и технологију, Ћиба Јапан) Физичко-хемијска карактеризација наноструктурисаних угљеничних наноматеријала третираних адсорпцијом из раствора. Ментор: Проф. др Кацуми Канеко
  • 2002 Магистар наука о људском животу и животној средини (Оћаномизу универзитет, Постипломска школа хуманих наука, Токио) Сорпција воде најлон микровлакнима проучавана инверзном гасном хроматографијом Ментор: Проф. др Наканиши Тадаши
  • 1999 Дипломирани инжењер текстилне технологије (Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци)
  ПРОЈЕКТИ И ГРАНТОВИ
  МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ
  • RMSchools-4. Raw Matters Ambassadors at Schools 4.0, EIT RawMaterials
  • RIS RESTORE – Evaluation of Red Mud Tailings in the Region of East and South-East Europe, EIT RawMaterialss
  • RAISESEE – Raw Materials Students Internships in East South/ East Europe, EIT RawMaterialss
  • Blow-UP – Balkans Waste to Products: transfer of NoI model to Balkan area: de-siloing new waste-derived raw materials and developing new applications, EIT RawMaterials
  • ESEE – Education Initiative, EIT RawMaterials
  • „Hybrid Metallic/Carbon Nanomaterials Made from Mining Industry Sludge and Their Applications in Adsorption/Catalysis Treatment of Emerging Pharmaceuticals in Water“, финансијер UNESCO/IUPAC/PhosAgro, Green chemistry Award
  НАЦИОНАЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • РЕДИ НАНО – Поновно откривање потенцијала старог постројења за суву дестилацију дрвета-Егзотични наноугљеви“- фонд СИНЕРГИЈА, координатор
  • ЛУБРИКАД- Нанохемијска рјешења у унапређењима адитива за техничке лубриканте, координатор
  • Испитивање утицаја нитратних јона на хемијску потрошњу кисеоника у површинским водама: ријеке Врбас, Босна и Дрина, координатор
  СТИПЕНДИЈЕ И РАЗМЈЕНЕ
  • Гостујући професор на Шиншу Универзитету у Нагану и Оћаномизу Универзитету у Токију, Јапан, јули 2022
  • Ерасмус+ размјена, Универзитет у Поатјеу, Француска, децембар 2019
  • Ерасмус+ размјена, Аристотел Универзитет, Грчка, април 2019
  • Стипендија JASSO-Japan Student Services Organization, Јапан, 2005-2007
  • Стипендија Suisse National Science Foundation, Швајцарска, 2002-2004
  • Стипендија MONBUKAGAKUSHO Japanese Government Scholarship, Јапан, 1999-2002
  ОДАБРАНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
  • Atlagic, S.G., Biessikirski, A., Kuterasiński, Ł., Dworzak, M., Twardosz, M., Sorogas, N., Arvanitidis, J., 2020. On the Investigation of Microstructured Charcoal as an ANFO Blasting Enhancer. Energies 13, 4681. https://doi.org/10.3390/en13184681
  • Atlagić, S.G., Tankosić, L., Prźulj, S., Mirošljević, D., 2021. Recent Patents in Reuse of Metal Mining Tailings and Emerging Potential in Nanotechnology Applications. Recent Pat. Nanotechnol. 15, 256–269. https://doi.org/10.2174/1872210514666201224104555
  • Kukobat, R., Škrbić, R., Massiani, P., Baghdad, K., Launay, F., Sarno, M., Cirillo, C., Senatore, A., Salčin, E., Atlagić, S.G., 2022. Thermal and structural stability of microporous natural clinoptilolite zeolite. Microporous Mesoporous Mater. 341, 112101. https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2022.112101
  • Gotovac Atlagic, S., Biessikirski, A., Kuterasiński, Ł., Dworzak, M., Twardosz, M., Sorogas, N., & Arvanitidis, J. (2020). On the Investigation of Microstructured Charcoal as an ANFO Blasting Enhancer. Energies, 13(18), 4681. https://doi.org/10.3390/en13184681
  ОСТАЛО