Саша ЗЕЉКОВИЋ

Редовни професор, доктор хемијских наука

Област: Неорганска хемија, Хемија материјала

Професор неорганске хемије са богатим искуством у настави, истраживању и развоју неорганских материјала (мултифункционални оксиди, керамике и наноматеријали) и хемије на површинама (адсорпција и хетерогена катализа). Тренутно ангажован као редовни професор и истраживач на неколико пројеката који се баве солвент – дефицијентном методом синтезе, механохемијом и циркуларном економијом. Велику пажњу посвећује истраживањима која  помажу нове енергетске технологије (соларне ћелије, гориве ћелије и биогорива) и Zero Waste приступ индустрији. Активно сарађује са истраживачима из Швајцарске, Јапана и САД. Посвећен је развоју хемијских експеримената који се могу изводити и у лошије  опремљеним школским лабораторијама.

Кабинет: 46
Телефон: +387 51 300 830
Е-пошта: sasa.zeljkovic@pmf.unibl.org

Консултације: сриједа 12.00-13.00


АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА
Универзитет у Бањој Луци Природно-математички факултет
 • 2021 – и даље: Редовни професор за ужу научну област Неорганска хемија
 • 2016 – 2021: Ванредни професор за ужу научну област Неорганска хемија
 • 2014 – 2018 Шеф Катедре за неорганску хемију
 • 2013 – 2015 Руководилац Студијског програма хемија
 • 2011 – 2016 Доцент за ужу научну област Неорганска хемија
 • 2008 – 2011 Виши асистент
 • 2005 – 2008 Асистент
НАСТАВА
 • Хемија чврстог стања
 • Одабрана поглавља неорганске хемије
 • Неорганске синтезе
 • Школски огледи у настави хемије
ОБРАЗОВАЊЕ
 • 2010 Доктор хемијских наука (Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет) Синтеза, намјенско моделирање и карактеризација одабраних мјешовитих оксида типа перовскита као материјала у горивим ћелијама са чврстим оксидом. Ментор: проф. др Јелена Пенавин Шкундрић
 • 2007 Магистар хемијских наука (Универзитет у Бањој Луци, Технолошки факултет) Моделирање синтезе и карактеризација одабраних јонских проводника типа апатита – Компарација са перовскитима. Ментор: проф. др Јелена Пенавин Шкундрић
 • 2006 гостујуће студије (Висока техничка школа Цирих, Швајцарска). Ментор: проф. др Лудвиг Ј. Гауклер
 • 2004 Професор хемије (Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет)
ПРОЈЕКТИ И ГРАНТОВИ
МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ
 • MechSusInd – Mechanochemistry for Sustainable Industry CA 18112 COST Association
 • Stable Next-Generation Photovoltaics: Unraveling degradation mechanisms of Organic Solar Cells by complementary characterization techniques COST Action MP1307
 • Cells by complementary characterization techniques COST Action MP1307
НАЦИОНАЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Иновативни приступ синтези BiFeO3 фотонапонских материјала, координатор
 • Развој нових полимерних адитива за различите примјене
 • Увод у механохемију
 • Свеобухватно истраживање микросилике
СТИПЕНДИЈЕ И РАЗМЈЕНЕ
ОДАБРАНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
 • Hiraku Maruyama, Saša Zeljković and Juan C. Nino, Solvent-deficient method lowers grain boundary resistivity of doped ceria, Journal of American Ceramic Society 103 – 2 (2020) 819 – 830. DOI:10.1111/jace.16779
 • Saša Zeljković, Toni Ivas, Hiraku Maruyama, Juan C. Nino, Structural, magnetic and optical properties of BiFeO3 synthesized by the solvent-deficient method, Ceramics International 45 – 16 (2019) 19793-19798. DOI:10.1016/j.ceramint.2019.06.234
 • Saša Zeljković, Dijana Jelić, Hiraku Maruyama, Juan C. Nino, Solvent-deficient synthesis of cerium oxide: characterization and kinetics, Ceramics International 45 – 8 (2019) 10063-10071. DOI:10.1016/j.ceramint.2019.02.052
 • Toni Ivas, Milica Balaban, Vedrana Došen, Jin Miyawaki, Kazuki Ito, Dragoljub Vranković, Gordana Ostojić, Saša Zeljković, Optimization of the calcination temperature for the solvent-deficient synthesis of nanocrystalline gamma-alumina, Chemical Papers 73 – 4 (2019) 901-907. DOI:10.1007/s11696-018-0637-x
 • Saša Zeljković, Jin Miyawaki, Dragoljub Vranković, Elena Tervoort, Roland Hauert, Toru Kotegawa, Toni Ivas, Solvent-deficient synthesis of nanocrystalline Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-δ powder, Processing and Application of Ceramics 12 – 4 (2018) 342 – 349. DOI:10.2298/PAC1804342Z
 • Dijana Jelić, Saša Zeljković, Branko Škundrić and Slavko Mentus, Thermogravimetric study of the reduction of CuO–WO3 oxide mixtures in the entire range of molar ratios, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 132 (2018) 77-90. DOI:10.1007/s10973-017-6921-0
 • Il Jeon, Sasa Zeljkovic, Kei Kondo, Michito Yoshizawa, Yutaka Matsuo, Interface Engineering of Metal Oxides using Ammonium Anthracene in Inverted Organic Solar Cells, ACS Appl. Mater. Interfaces 8 – 44 (2016) 29866–29871. DOI:10.1021/acsami.6b09684
 • Saša Zeljković, Jelena Penavin-Škundrić, Dijana Jelić, Slavica Sladojević, Ljubica Vasiljević, Interaction of hexavalent chromium and BSCF perovskite in water solutions, Materials Protection, 56 – 3 (2015) 340 – 344. DOI:10.5937/ZasMat1503340Z
 • S. Zeljković, T. Ivas, A. Infortuna, Ludwig J. Gauckler, Optimization of parameters and microstructural properties of Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3 − δ thin films grown by pulsed laser deposition (PLD), Journal of New Materials for Electrochemical Systems 17 (2014) 257 – 263. DOI:10.14447/jnmes.v17i4
 • S. Zeljković, T. Ivas, S. Vaucher, L. J. Gauckler, The changes of Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3–δ perovskite oxide on heating in oxygen and carbon dioxide atmospheres, Journal of the Serbian Chemical Society 79 – 9 (2014) 1141–1154. DOI:10.2298/JSC131024018Z
 • T. Ivas, A. N. Grundy, E. Povoden, S. Zeljkovic, L. J. Gauckler, Experimental phase diagram determination and thermodynamic assessment of the Gd2O3–CoO system, Acta Materialia 58-12 (2010) 4077-4087. DOI:10.1016/j.actamat.2010.03.019