ОПШТИ СМЈЕР 2016

Дипломирани хемичар240 ECTS

 

КУРИКУЛУМ

 

ПРВА ГОДИНА

I семестар

Математика 1 (1Ц16ХОС332)

Физика 1 (1Ц16ХОС318)

Стехиометрија (1Ц16ХОС1098)

Општа хемија (1Ц16ХОС425)

Основи информатике (1Ц16ХОС1099)

ПРВА ГОДИНА

II семестар

Неорганска хемија (1Ц16ХОС392)

Математика 2 (1Ц16ХОС333)

Физика 2 (1Ц16ХОС319)

Аналитичка хемија 1 (1Ц16ХОС412)

ДРУГА ГОДИНА

III семестар

Органска хемија 1 (1Ц16ХОС396)

Физичка хемија 1 (1Ц16ХОС397)

Аналитичка хемија 2 (1Ц16ХОС413)

Хемија животне средине (1Ц16ХОС409)

Енглески језик 1 (1Ц16ХОС10)

ДРУГА ГОДИНА

IV семестар

Органска хемија 2 (1Ц16ХОС400)

Енглески језик 2 (1Ц16ХОС19)

Физичка хемија 2 (1Ц16ХОС401)

Одабрана поглавља неорганске хемије (1Ц16ХОС1100)

Узорковање и припрема узорака за хемијску анализу (1Ц16ХОС1101)

ТРЕЋА ГОДИНА

V семестар

Теоријска органска хемија (1Ц16ХОС461)

Индустријска хемија 1 (1Ц16ХОС1124)

Хроматографске методе (1Ц16ХОС1102)

Изборни предмет 1

Хемијска кинетика и катализа (1Ц16ХОС1103)

Електрохемија (1Ц16ХОС415)

Изборни предмет 2

Координациона хемија (1Ц16ХОС1104)

Неорганске синтезе (1Ц16ХОС1105)

ТРЕЋА ГОДИНА

VI семестар

Индустријска хемија 2 (1Ц16ХОС1125)

Хемија природних производа (1Ц16ХОС403)

Физичка хемија 3 (1Ц16ХОС1110)

Спектроскопија органских једињења (1Ц16ХОС1111)

Изборни предмет 3

Примјењена органска хемија (1Ц16ХОС1106)

Номенклатура органских једињења (1Ц16ХОС1107)

Изборни предмет 4

Рачунарска хемија (1Ц16ХОС1108)

Квантна хемија (1Ц16ХОС1109)

ЧЕТВРТА ГОДИНА

VII семестар

Биохемија 1 (1Ц16ХОС1058)

Нанохемија (1Ц16ХОС1126)

Инструменталне методе (1Ц16ХОС1127)

Изборни предмет 5

Колоидна хемија (1Ц16ХОС1115)

Фотохемија (1Ц16ХОС1116)

Изборни предмет 6

Хемија синтетичких полимера (1Ц16ХОС1117)

Органске синтезе (1Ц16ХОС1118)

ЧЕТВРТА ГОДИНА

VIII семестар

Биохемија 2 (1Ц16ХОС1059)

Хемија чврстог стања (1Ц16ХОСХЧС)

Изборни предмет 7

Стандарди и стандардизација (1Ц16ХОС1128)

Процеси у хемијској индустрији (1Ц16ХОС1129)

Изборни предмет 8

Хемија воде (1Ц16ХОС1132)

Нуклеарна хемија (1Ц16ХОС1131)

Завршни рад