НАУЧНИ РАДОВИ СТУДЕНАТА

2022

Марија Стојаковић, Драгана Убипаирп, Драган Гвозденовић: Синтеза, карактеризација и каталитичка активност ZnFe2O4 нанокомпозита, Студенти у сусрет науци – СтеС, Бања Лука, 2022 (Ментор: Проф. Саша Зељковић) ОСВОЈЕНО ПРВО МЈЕСТО У КАТЕГОРИЈИ ПРИРОДНИХ НАУКА

 

Теодора Томовић: Наночестице селена обложене сурфактантима и полимерима као потенцијални носачи лијекова, Студенти у сусрет науци – СтеС, Бања Лука, 2022 (Ментор: Проф. Дијана Јелић)

 

Слађана Ћетковић, Љупка Раилић: Промјене активности пероксидаза класе III у листовима грашка под утицајем поплаве, Студенти у сусрет науци – СтЕС, Бања Лука, Бања Лука, 2022 (Ментори: Проф. Биљана Кукавица, Проф. Биљана Давидовић-Плавшић)

 

Љупка Раилић, Слађана Ћетковић: Утицај поплаве на протеинске профиле у листовима грашка, Студенти у сусрет науци – СтЕС, Бања Лука, Бања Лука, 2022 (Ментори: Проф. Биљана Кукавица, Проф. Биљана Давидовић-Плавшић)

 

Александра Микић, Адриана Модрушан, Нина Савић: Assessment of the presence some organic pollutants in agricultural soil by chromatographic analysis, XIV међународно Савјетовање хемичара, технолога и еколога Републике Српске, Бања Лука, 2022 (Ментор: Проф. Милица Балабан)

 

Немања Лончар, Ана Ђурић, Бојана Ђекановић: Can e-cigarettes be a threat to environment: heavy metals analysis in e-cigarettes filters, XIV међународно Савјетовање хемичара, технолога и еколога Републике Српске, Бања Лука, 2022 (Ментор: Проф. Дијана Јелић)

 

Жељко Тодоровић, Наташа Тепић: Примјена е-отпада у нанотехнологијама: обећавајући предмет за подизање свијести о рециклажи у средњошколској популацији, Међународна конференција о одрживом развоју и технологијама, Београд, Србија, 2022 (Mентор: Проф. Сузана Готовац Атлагић)

 

Теодора Томовић: Утицај сурфактаната на антимикробну активност неорганских наночестице: студија о наночестицама селена, Савремени материјали, Бања Лука, 2022 (Ментор: Проф. Дијана Јелић)

 

Сунчица Сукур, Дајана Цвијић: Потенцијално одржив начин за неутрализацију и опоравак жељеза из црвеног муља, JUNIOR EUROMAT 2022, Коимбра, Португал, 2022 (Mентор: Проф. Сузана Готовац Атлагић)

 

Дајана Цвијић, Сунчица Сукур: Трансформација ултрамикрочестица хематита из црвеног муља у друге облике жељезо оксида, 9. Међународна конференција о одрживом управљању чврстим отпадом, CORFU 2022, Крф, Грчка, 2022 (Mентор: Проф. Сузана Готовац Атлагић)

 

Сунчица Сукур: Геохемијска анализа микробиолошки третираног црвеног муља, EGU General Assembly 2022, Беч, Аустрија, 2022 (Mентор: Проф. Сузана Готовац Атлагић)

 

2021

Сунчица Сукур: Увођење иновативних демонстрација хемије зелених материјала у рано образовање: студија случаја Босна и Херцеговина, EMEC21 The 21st European Meeting on Environmental Chemistry, Нови Сад, Србија, 2021 (Mентор: Проф. Сузана Готовац Атлагић)

 

Сунчица Сукур, Дајана Цвијић: Истраживање о развоју одрживог начина неутрализације црвеног муља за његову даљу експлоатацију, EMEC21 The 21st European Meeting on Environmental Chemistry, Нови Сад, Србија, 2021 (Mентор: Проф. Сузана Готовац Атлагић)

 

Теодора Кнежевић: Tермичка стабилност витамина D3 на неорганским и полимерним носачима, Студенти у сусрет науци – СтЕС, Бања Лука, 2021 (Ментор: Проф. Дијана Јелић)

 

Настасија Урта: Adsorption of toxic metals on modified tuff, Студенти у сусрет науци – СтЕС, Бања Лука, 2021 (Ментор: Проф. Зора Леви)

 

Зорица Јеркић: Испитивање механизма деградације и студија компатибилности амброксол хидрохлорида и екципијенаса у Флавамед таблетама, Студенти у сусрет науци – СтЕС, Бања Лука, 2021 (Ментор: Проф. Дијана Јелић)

 

Ана Марковић: The refractometric quality control of essential oils and bee products, 14th Congress of Nutrition, Belgrade, 2021 (Ментор: Проф. Дијана Јелић)

 

Анђела Марковић: IR spectroscopy in compatibility study between vitamins D, C and E(-succinate) and pharmaceutical excipients used in solid dosage forms, 14th Congress of Nutrition, Belgrade, 2021 (Ментор: Проф. Дијана Јелић)

 

Младена Малиновић: Синтеза и карактеризација одабраних оксида и њихова примјена у полимерним композитима, 12. дани БХАААС у БиХ, Мостар, 2021 (Ментори: проф. Саша Зељковић, проф. Милица Балабан) ОСВОЈЕНО ПРВО МЈЕСТО на Симпозијуму послиједипломских истраживања из биологије и хемије

 

Јања Тодоровић: Development of long-lasting antimicrobial and potential hemostatic nanocomposites (pyrophyllite based) with pvp-coated colloidal silver nanoparticles, Савремени материјали, Бања Лука, 2021 (Ментор: Проф. Дијана Јелић)

 

Mladena Malinović, Sunčica Sukur: Mechanochemically induced synthesis of La2O3, Савремени материјали, Бања Лука, 2021 (Ментори: проф. Саша Зељковић, проф. Милица Балабан)

 

Ранка Шатара, Радојка Јандрић, Слађана Ћетојевић: Ultrasound-enhanced catalytic degradation of pharmaceuticals by manganese oxide nanoparticles, VII International Congress Engineering, Environment and Materials in Process Industry EEM2021, Јахорина, 2021 (Ментор: Проф. Сузана Готовац Атлагић)

 

Драгана Мирошљевић: Characterization of Nanostructures in the Wood Charcoal Obtained by Traditional Destructive Distillation, VII International Congress Engineering, Environment and Materials in Process Industry EEM2021, Јахорина, 2021 (Ментори: Проф. Сузана Готовац Атлагић, Проф. Милица Балабан)

 

Маријана Терзић: Heat Treatment of Metal-Adsorbed Thermal Plant Slag and Fly Ash: Safe Disposal and Secondary Applications, VII International Congress Engineering, Environment and Materials in Process Industry EEM2021, Јахорина, 2021 (Ментор: Проф. Сузана Готовац Атлагић)

 

Сунчица Сукур: Study of Transformative Potential of Hematite Ultramicro Particles as a Dominant Phase in Red Mud, VII International Congress Engineering, Environment and Materials in Process Industry EEM2021, Јахорина, 2021 (Ментор: Проф. Сузана Готовац Атлагић)

 

Дејана Н. Савић: The Level of Macroelements (Na, K, Ma, Ca) in Canned Meat Products from Serbia, VII International Congress Engineering, Environment and Materials in Process Industry EEM2021, Јахорина, 2021 (Ментори: Проф. Весна Антић, Проф. Милица Балабан)

 

2020

Нина Бабић: Фитосинтеза и микробиолошка анализа наночестица ZnO, Студенти у сусрет науци – СтЕС, Бања Лука, 2020 (Ментор: Проф. Дијана Јелић)

 

Нина Бабић, Драгана Жабић, Зорица Јеркић, Стефан Четић: Empowering students in science: phytosynthesis, characterization and biomedical application of metallic  (Ag, Si, Cu) and oxide (ZnO, TiO2, CuO, Fe2O3) nanoparticles: microbiology, biokinetics and toxicology aspect, Савремени материјали, Бања Лука, 2020 (Ментор: Проф. Дијана Јелић) НАГРАДА ЗА НАЈБОЉИ ПОСТЕР

 

2019

Младена Малиновић, Сунчица Сукур: Natural Sulfate Ions in Waters: Battling the Controversy in Setting the Limiting Values, Geosciences Applied to Solve Humanitarian Problems Worldwide, Копаоник, 2019 (Ментор: Проф. Сузана Готовац Атлагић)

 

Ања Костадиновић, Сунчица Сукур: Characterisation and the Application Considerations for Pyrophyllite from Parsovići Deposit, Geosciences Applied to Solve Humanitarian Problems Worldwide, Копаоник, 2019 (Ментор: Проф. Сузана Готовац Атлагић)

 

Младена Малиновић: Study оf Ferrum Oxide Nanoparticles Dopped with Copper: Antimicrobial and Photocatalytical Approach, Савремени материјали, Бања Лука, 2019 (Ментор: Проф. Дијана Јелић)

 

Младена Малиновић: Antimicrobial and photocatalytical performances of doped and undoped nanoparticles of zinc oxide, Савремени материјали, Бања Лука, 2019 (Ментор: Проф. Дијана Јелић)

 

Ања Костадиновић: Natural Pyrophyllite as a Substitute for Talc in Medical and Pharmaceutical Applications, International Conference on Medical and Biological Engineering (CMBEBIH), Бања Лука, 2019 (Ментор: Проф. Сузана Готовац Атлагић)

 

2018

Нада Видовић: Нафтни загађивачи у друмској прашини Панчева, Србија, EnviroChem 2018, Крушевац, 2018 (Ментор: Др Tatjana Šolević Knudsen) ОСВОЈЕНО ПРВО МЈЕСТО

 

Лена Лукић: Web of Science научни учинак Универзитета у Бањој Луци из области хемије, Студенти у сусрет науци – СтЕС, Бања Лука, 2018 (Ментор: Проф. Синиша Суботић)

 

Нада Видовић: Biological markers of the petroleum alkane fraction as a forensic tool for determining the presence of petroleum pollutants in the environment, YUCOMAT 2018, Херцег-Нови, 2018 (Ментор: Проф. Бранимир Јованчићевић)

 

Гордана Петровић: Квалитативно одређивање присуства акриламида у кексу произведеном у Босни и Херцеговини, Студенти у сусрет науци – СтЕС, Бања Лука, 2018 (Ментор: Проф. Милица Балабан)

 

Velinka Petrušić: Određivanje sadržaja biodizela u dizel-gorivu infracrvenom spektrofotometrijom, Students encountering science – StES, Banja Luka, 2018 (Mentor: Prof. Pero Dugić)

 

Тања Околић: Synthesis оf Silver Nanoparticles by Using Phenylhydrazine, Trinatrium Citrate, Ascorbic Acid and Their Characterization, XII међународно Савјетовање хемичара, технолога и еколога Републике Српске, Бања Врућица, 2018 (Ментор: Проф. Дијана Јелић)

 

Зорана Поповић, Наташа Сладојевић: Impacts of New Nanomaterials and Polymers on Developments in Agriculture, АгроРес, Бања Лука, 2018 (Ментори: Проф. Сузана Готовац Атлагић, Проф. Милица Балабан)

 

Немања Кољанчић: Идентификација органске супстанце и анализа специфичних биомаркера у узорцима ријеке Врбас методом GC-MS, XII међународно Савјетовање хемичара, технолога и еколога Републике Српске, Бања Врућица, 2018 (Ментор: Проф. Милица Балабан)

 

Младена Малиновић: Синтеза и карактеризација наночестица бакра и композита Cu/ZnO, Студенти у сусрет науци – СтЕС, Бања Лука, 2018 (Ментор: Проф. Дијана Јелић)

 

2017

Немања Кољанчић: Characterization of organic components in sediments from the area of Бања Лука, Студенти у сусрет науци – СтЕС, Бања Лука, 2017 (Ментори: Проф. Малиша Антић, Проф. Милица Балабан)

 

Срђан Шабић: Утицај пестицида на протеине мембране хуманих еритроцита in vitro, Студенти у сусрет науци – СтЕС, Бања Лука, 2017 (Ментори: Проф. Биљана Давидовић Плавшић, Проф. Биљана Кукавица) ОСВОЈЕНО ПРВО МЈЕСТО

 

Свјетлана Чолић, Нада Видовић: Утицај пестицида на липидну пероксидацију мембрана хуманих еритроцита, 12. симпозијум Савремене технологије и привредни развој, Лесковац, 2017 (Ментор: Проф. Биљана Давидовић Плавшић)

 

2016

Наташа Сладојевић: Синтеза полиестарских кополимера на бази поли(L-лактида), Студенти у сусрет науци – СтЕС, Бања Лука, 2016 (Ментор: Проф. Милица Балабан) ОСВОЈЕНО ПРВО МЈЕСТО

 

Бојана Лукајић: Одређивање кинетике адсорпције метилен плавог на активном угљу, Студенти у сусрет науци – СтЕС, Бања Лука, 2016 (Ментор: Проф. Дијана Јелић)

 

Ведрана Дошен: Површинска модификација алумине синтетисане методом без растварача, Студенти у сусрет науци – СтЕС, Бања Лука, 2016 (Ментор: Проф. Саша Зељковић) ОСВОЈЕНО ПРВО МЈЕСТО

 

Нада Видовић: Одређивање биолошки активних спојева у плодовим трњине, Студенти у сусрет науци – СтЕС, Бања Лука, 2016 (Ментор: Проф. Zoran Kukrić)

 

2015

Драгана Гајић (Милисавић), Бојана Лукајић: Биохемијска карактеризација ензимског антиоксидативног метаболизма коријена и листова врсте Rumex obtusifolius L. расле на пепелишту, Студенти у сусрет науци – СтЕС, Бања Лука, 2015 (Ментор: Проф. Биљана Кукавица) ОСВОЈЕНО ПРВО МЈЕСТО