ДРУГИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

Др Перо Дугић, редовни професор

Технолошки факултет

 

Др Снежана Улетиловић, редовни професор

Медицински факултет

 

Др Душко Богданић, ванредни професор

Студијски програм математика и информатика

Природно-математички факултет

 

Др Драган Матић, ванредни професор

Студијски програм математика и информатика

Природно-математички факултет

 

Др Синиша Суботић, ванредни професор

Природно-математички факултет

 

Др Татјана Марић, доцент

Природно-математички факултет

 

Др Борислав Малиновић, ванредни професор

Технолошки факултет

 

Др Бланка Шкипина, доцент

Технолошки факултет

 

Др Дијана Дрљача, доцент

Технолошки факултет

 

Мр Невена Вучен Папић, наставник страног језика и вјештина

Природно-математички факултет

 

Милена Маличевић, асистент

Студијски програм математика и информатика

Природно-математички факултет

 

Милан Предојевић, ма, виши асистент

Студијски програм математика и информатика

Природно-математички факултет

 

Немања Ракић, ма, виши асистент

Студијски програм физика

Природно-математички факултет

 

Александра Борковић, ма, виши асистент

Технолошки факултет

 

Дајана Драгић, ма, виши асистент

Технолошки факултет

 

Тијана Ђуричић, ма, виши асистент

Технолошки факултет