ГОСТУЈУЋИ НАСТАВНИЦИ

Др Бранимир Јованчићевић, редовни професор

Хемијски факултет Универзитета у Београду

 

Др Малиша Антић, редовни професор

Пољопривредни факултет Универзитета у Београду

 

Др Драгица Лазић, редовни професор

Технолошки факултет Универзитета у Источном Сарајеву

 

Др Весна Антић, редовни професор

Пољопривредни факултет Универзитета у Београду

 

Др Биљана Томашевић, доцент

Хемијски факултет Универзитета у Београду